Projekty

Projekt:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0009066 - POŘÍZENÍ ENERGETICKY ÚSPORNĚJŠÍHO LASERU PRO SPOLEČNOST XAN 89 S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem předkládaného projektu je realizace energeticky úsporného opatření týkající se výměny laseru v areálu společnosti XAN 89 s.r.o. v Němčicích u Holešova.

  Plakát ke stažení (75 kB)

Projekt:
CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007857 - Revitalizace areálu společnosti XAN 89 s.r.o. – Areál společnosti XAN 89 s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšířit kapacity stávající provozovny společnosti XAN 89 s.r.o.